Hero image
Hospitality

Important information Blauwe Meer

270px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png
Zoals jullie reeds hebben vernomen is het zwembad op Blauwe Meer door omstandigheden helaas gesloten tijdens uw verblijf. Om die reden hebben wij ter compensatie gratis zwemkaartjes geregeld bij Lago Dommelslag in Pelt. Voor meer informatie zie: www.lago.be/pelt

In tegenstelling tot de informatie uit de eerder verstuurde brief, is vooraf reserveren niet nodig. U kunt gewoon naar het zwembad gaan tijdens de openingstijden. U mag zich daar aanmelden bij de balie onder de naam van uw club met vermelding 'Euro-Sportring' en het aantal personen. Gedurende het volledige toernooi heeft u gratis toegang.

 

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom_reversed.svg.png
As you have already heard, the swimming pool at Blauwe Meer is unfortunately closed during your stay. That is why we have arranged free swimming tickets at Lago Dommelslag in Pelt as compensation. For more information see: www.lago.be/pelt

Contrary to the information from the letter sent earlier, advance reservation is not necessary. You can just go to the pool during opening hours. You can register there at the counter under the name of your club, stating 'Euro-Sportring' and the number of people. During the entire tournament you have free entry.

 

flag-800.png
Wie Sie bereits gehört haben, ist das Schwimmbad am Blauen Meer während Ihres Aufenthalts leider geschlossen. Deshalb haben wir als Ausgleich kostenlose Schwimmkarten am Lago Dommelslag in Pelt arrangiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lago.be/pelt

Entgegen der Information aus dem zuvor versandten Schreiben ist eine Vorreservierung nicht erforderlich. Sie können einfach während der Öffnungszeiten ins Schwimmbad gehen. Dort können Sie sich am Schalter unter Ihrem Vereinsnamen mit der Angabe „Euro-Sportring“ und der Personenzahl anmelden. Während des gesamten Turniers haben Sie freien Eintritt.

 

pars.jpg
Comme vous l'avez déjà entendu, la piscine de Blauwe Meer est malheureusement fermée pendant votre séjour. C'est pourquoi nous avons organisé des billets de baignade gratuits au Lago Dommelslag à Pelt en guise de compensation. Pour plus d'informations, voir: www.lago.be/pelt

Contrairement aux informations de la lettre envoyée précédemment, la réservation à l'avance n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement aller à la piscine pendant les heures d'ouverture. Vous pouvez vous y inscrire au guichet sous le nom de votre club en mentionnant « Euro-Sportring » et le nombre de personnes. Pendant tout le tournoi, vous avez une entrée gratuite.


Tournament sponsored by